Charakterystyka wód Pacyfiku

Ocean Spokojny jest największym zbiornikiem wodnym na Ziemi, zajmując około jednej trzeciej jej powierzchni. Nic zatem dziwnego, że charakterystyka wód pacyficznych jest bardzo zróżnicowana.
Wody Pacyfiku
– temperatura – wody powierzchniowe cechują się temperaturą o rozpiętości od 0°C do nawet 30°C. Najniższa występuje na obszarach podbiegunowych, najwyższa w okolicach równika.
– zasolenie – także jest rozmaite i zmienia się stopniowo. Najbardziej słona woda występuje na zwrotnikach, zasolenie wynosi tu ponad 35‰. Najmniej słone wody są w rejonach polarnych – parowanie jest tam wstrzymywane przez niską temperaturę oraz w rejonach równika – dzięki obfitym deszczom.
– spadek temperatury wody – temperatura wód pacyficznych spada wraz z głębokością, średnio o około 3-4 °C. Odbywa się to jednak nie stopniowo, ale skokowo. Oznacza to występowanie termoklin, czyli warstw wody, w których wraz ze wzrostem głębokości następuje bardzo szybka zmiana temperatury.
– cyrkulacja powierzchniowa wody – jest różna w zależności od części Pacyfiku. W obszarach północnych jest zgodna z ruchem wskazówek zegara, a w obszarach południowych przebiega w przeciwnym kierunku.
– prądy ciepłe – prądy morskie to duże i zazwyczaj niezmienne ruchy wody w oceanach. Wywoływane są przez różnice temperatur i zasolenia, ruch obrotowy Ziemi, a przede wszystkim wiatry stałe. Prądy ciepłe charakteryzują się tym, że niosą wodę o temperaturze wyższej od otaczającej. Główne prądy ciepłe Pacyfiku to: Wschodnioaustralijski, Aleucki, Kuro-siwo, Północnopacyficzny, Równikowy Prąd Wsteczny, Północno- i Południoworównikowy.
– prądy zimne – w przeciwieństwie do ciepłych, prądy zimne niosą wodę chłodniejszą niż otaczająca. Na Oceanie Spokojnym występuje Dryf Wiatrów Zachodnich (Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy). Jest to największy system prądów, jaki obiega Ziemię. Strefa tych prądów rozciąga się pomiędzy szerokością geograficzną 40 a 56 °S. Strefa ta charakteryzuje się gwałtownymi zmianami pogodowymi, niezwykle silnymi wiatrami i sztormami. Zimne prądy pacyficzne to także Oja-siwo i Kalifornijski.
Ponadto na większych głębokościach występują prądy o innej cyrkulacji, poruszające się często w przeciwstawnych kierunkach.

Morza
Powierzchnia Pacyfiku jest ogromna, szacuje się, że wynosi około 178,7 milionów km². Jednak w porównaniu do niej, na Oceanie Spokojnym wyznaczona jest niewielka ilość mórz. Powodem tego jest zwyczajnie brak miejsc, które można by wydzielić jako akweny morskie. Najwięcej zatok i mórz znajduje się w zachodniej części Pacyfiku.
– zatoki – m.in. Karpentaria i Tajlandzka, a na wschodzie Kalifornijska i Alaska.
– morza – m.in. Południowo- i Wschodniochińskie, Japońskie, Morze Beringa, Ochockie, Koralowe, Jawajskie czy Tasmana.
Wyspy
Na Oceanie Spokojnym jest najwięcej wysp, ich liczba oscyluje około 25 tysięcy. Większa ich część nazywana jest Oceanią, na jej obszarze występują wyspy kontynentalne, koralowe i wulkaniczne. Powierzchnia Oceanii przekracza 8 mln km2. Dzieli się ją na:
– Polinezję – nazwę tłumaczy się jako wiele wysp, należą tu m.in. Hawaje, Nowa Zelandia, Samoa, Wyspy Cooka, Wyspa Francuska czy Polinezja Francuska
– Melanezję – czyli czarne wyspy. Zalicza się do niej m.in. Wyspy Salomona, Fidżi, Nowa Gwineę, Nową Kaledonię.
– Mikronezja – a więc małe wyspy. Należą do niej m.in. Wyspy Marshalla, Marainy, Palau, Kiribati czy Nauru.
Ponadto na Pacyfiku znajdują się liczne wyspy azjatyckie, tj. Archipelag filipiński, Jawa, Borneo, Wyspy Japońskie.

Copyright Pacyfik . Wordpress themes